اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آبان 1396
دکتر لطفعلی زاده:توجه به توسعه نيروي انساني در شهرداري ضرورت دارد

  دکتر لطفعلی زاده:توجه به توسعه نيروي انساني در شهرداري ضرورت دارد

امتیاز: Article Rating

عضو شورای شهر اهواز گفت:توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی مهمترین و بارزترین مولفه های توسعه هر کشوری است.
دکتر اسکندر لطفعلی زاده در نطق پیش از دستور جلسه دهم شورای شهر اهواز خطاب به نخبگان و رسانه های استان گفت: باید با تهیه و انتشار مقالات  علمی و به روز وضعیت توسعه نیروی انسانی استان بخصوص مدیریت شهری را مورد نقد و ارزیابی قرار داد چرا که توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور یا شهری توجه به نیروی انسانی آن می باشد و این توسعه یک امر جهانی است که تمام کشورهای پیشرفته به آن توجه ویژه ای دارند.
عضو شورای شهر در ادامه اظهار کرد: مثلا در كشور هاي ژاپن و چين توجه ٨٠ درصدي به توسعه نيروي انساني دارند و در آلمان و كشورهاي اروپايي اين نگاه ٧٨ درصدي  و به صورت متغير به توسعه نيروي انساني به عنوان اصلي ترين و اولين عامل پيشرفت اقتصادي سازمانها وجود دارد.
لطفعلي زاده افزود:اگر كشورهاي آسياي شرقي و اروپا به نيروي انساني جوان و تحصيل كرده خود توجه نمي كردند و به توسعه اجتماعي اهميت نمي دادند قطعا امروز نيمي از پيشرفت اقتصادي فعلي را بدست نمي آوردند.يقينا اگر اين كشورها نيروي انساني  آماده بكار ما را داشتند تا حداقل يك قرن رشد اقتصادي خود را تضمين مي كردند و تربيت نيروي انساني را به امري مستمر تبديل مي كردند.
عضو شوراي شهر اهواز گفت:تاكنون نقش مديران و برنامه ريزان ما در توسعه سرمايه انساني و توسعه اقتصادي و اجتماعي در شهر اهواز چگونه و چه ميزان بوده است.
وي افزود:تا مادامي كه در شهرداري سرمايه و نيروي انساني را ساماندهي نكنيم و استفاده از نخبگان را سرلوحه كار قرار ندهيم وضعيت به همين منوال ادامه و تا حدي شايد هم بدتر از وضع موجود شود چرا كه با استفاده و بكار گيري از نيروهايي كه با چانه زني و از طريق مسيرهاي نادرست انتخاب مي شوند وضعيت بهتري را شاهد نخواهيم بود.
لطفعلي زاده از معاونت برنامه ريزي شهرداري خواستار ساماندهي و برنامه ريزي براي برون رفت و تغييرات در شيوه بكارگيري سرمايه هاي انساني موجود در شهرداري شد و گفت:بايد در استفاده از نيروهاي انساني تخصص انها را مدنظر داشته باشيم و با برنامه ريزي از گردش نخبگان در سمت ها و پست هاي سازماني براي توسعه نيروهاي انساني بهره برد.
عضو شوراي شهر اهواز با بيان اينكه بايد وضعيت حقوق  پرسنل ساماندهي و ترميم شود گفت:اشل و الگوي پرداخت حقوق ها در شهرداري چگونه است.
وي با بيان اينكه نبايد كار و اعمال گذشته در شهرداري را توجيه و ابزاري قانوني از آن بسازيم گفت:چگونه حق خودرو در يك سازمان  دو برابر حق خودرو در سازماني ديگر است چگونه حقوق در يك سازمان از سازمان ديگر بيشتر است  ؟اصلا حق ترميم چيست ؟حق سعي چيست؟اضافه كاري چه مفهومي دارد ؟نوبت كاري را در اشل حقوقي معنا كنيد؟
لطفعلي زاده در ادامه گفت:يك مدير در يك سازمان ورشكسته بالاي هفت ميليون حقوق مي گيرد و يك مدير در مركز حدود سه ميليون حقوق مي گيرد كه رابطه بين اين دو و احجاف مابين ان مشخص نيست.
وي با بيان اينكه چرا در شهرداري اهواز بجاي استفاده از يك دستورالعمل حقوقي از ابزارهاي مديريتي آمرانه استفاده مي شود گفت:در كجاي دنيا و حتي كشورها و سازمان هاي توسعه  يافته اين گونه روش ها استفاده مي شود.
لطفعلي زاده خطاب به معاونت برنامه ريزي شهرداري گفت:فساد اداري از اتاق هاي مناطق شهرداري  بيرون رفته و اكنون از درب ورودي خارج شده است علت وجود اين همه فساد اداري چيست؟چرا بدنبال راهكار علمي نيستيد.
وي افزود:بايد تدبير كرد و روحيه جهادي و ايثار را در شهرداري پياده نمود چرا كه هم اكنون اين روحيه و ايثار در شهرداري خالي است و اگر تدبير نكنيم  و سيستم ناكارآمد را به روز رساني و كارا نكنيم با مشكل مواجه خواهيم شد.
لطفعلي زاده با بيان اينكه در سيستم شهرداري تنها با اهمال فشار به نيروها و استفاده از كارهاي فيزيكي و يدي رشد و توسعه ايجاد نميشود افزود:بايد فكر و ايده را به علم و تدبير تبديل و از الگوهاي موفق نهايت استفاده و بهره را براي برون رفت از وضعيت موجود بكار كرد.
وي گفت:اگر به اهم وظايف معاونت برنامه ريزي دقت كنيم پي خواهيم برد كه اين معاونت به معناي واقعي حتي به ٥٠ درصد از وظايف تعريف شده اش به صورت علمي و عملياتي كاركرد نداشته است كه اين خود نشان دهنده ضعف در سيستم برنامه ريزي را نشان مي دهد كه مي بايست بجاي گزارش هاي آماري و توجيه سيستم گذشته به اصلاح ساختار و برنامه ريزي و نيز  مديريت بروز بپردازيم تا شاهد يك مديريت شهري موفق و بهتر براي ارائه خدمات مطلوب و در شان مردم شريف اهواز باشيم.عضو شوراي شهر در ادامه نطق پيش از دستور خود درباره حادثه كوي منبع آب گفت:حادثه غم انگيز كوي منبع آب باز هم تلنگري و نه هشداري عظيم بر پيكر نابخردانه مديران شهري و بخصوص شهرداري و مسكن و شهرسازي(راه و شهرسازي)كه زعيمان واقعي تملكي در شهر و محدوده شهري هستند وارد شد.
وي افزود:شهر اهواز از وسيع ترين  شهرهاست و اين وسعت زياد   نه بواسطه تدبير و يا افزايش سرريز جمعيتي و يا حتي نه صرف حاشيه نشيني و تعريف واژه حاشيه نشيني بوجود آمده است  بلكه بعضي ها در حاشيه شهر با استفاده از قواره هاي زمين ٣٠٠ يا ٥٠٠ متري زمين به طور شبانه روز به تعداد خيابانها  و كوچه ها شهر  افزوده ميشود و در سوي ديگر اما عده اي  از سر فقر و نداري كوه را سوراخ مي كنند و در حد يه غار خانه اي نا امن ميسازند و  در ان ساكن ميشوند و الان هم رانش و بلاياي طبيعي باعث مرگ و انحلال محفل گرم و صميمانه يك خانواده و نابودي و مرگ انها شده است .
لطفعلي زاده افزود:همه قبول داريم بلاي طبيعي باعث  رانش زمين و سپس ريزش كوه و سنگ بر سر همشهريان مان در ساعات طلوع خورشيد بوده است اما آيا وقتي بي حساب و كتاب روزانه تعداد خيابانهاي شهرمان را با آگاهي افزايش ميدهيم و ميلياردها هم براي خدمات افزايش وسعت شهرمان هزينه مي كنيم آيا بجا نبود كه محفل به هم ريخته و از هم پاشيده خانواده هاي مظلوم همشهريانمان را دريابيم و حداقل مي گفتيم هزينه هاي درمان مصدومان و هزينه هاي مراسم تدفين و ... مرحومين را به نوعي حتي با كمك گرفتن از آحاد مردم به عنوان همدردي تامين مي كرديم.
وي افزود: در كشورهاي لائيك كه فقط ادعاي اخلاق دارند و اعتقاد به قيامت و روز جزا هم ندارند ما مسئولين هم همه قبول داريم شريك اشتباه و اين معضلات هستيم چند نفرمان عذرخواهي  استعفا داديم يا انكه بايد فقط روزي كه صداوسما و اصحاب مطبوعات وجود دارند برويم و خودي نشان دهيم و بعد مسئول و رييس بحران استان چه اقدامي نموده است،چه مساعدتي كرده است و نيز ما چكاري كرده ايم.
عضو شوراي شهر اهواز گفت:بايد به هر طريق ممكني به خانواده هاي آسيب ديده كمك كنيم تا شايد التيامي بر درد و مُسكني بر آلام فرزندمرده آنها باشد.

 

https://t.me/shoraahvaz5


تصاویر مرتبط
  • دکتر لطفعلی زاده:توجه به توسعه نيروي انساني در شهرداري ضرورت دارد
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو اخبار