محیط زیست

کمیسیون ها محیط زیست

محیط زیست

 

محمد هادی قنوات

رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز

 

سید محسن موسوی زاده

نائب رئیس کمیسیون

 

محمد جعفر فلسفی

مخبر کمیسیون

 

رحیم کعب عمیر

عضو کمیسیون

 

مهران باباپور

عضو کمیسیون

 

عبدالزهرا سنواتی

عضو کمیسیون

 

فتح الله حاجتی

عضو کمیسیون

 
شرح وظایف
  • بررسی ابعاد خدمات بهداشتی و زیست محیطی شهری شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب.
  • استفاده از نظرات افراد مجرب، متخصص، محقق و نخبه به جهت افزایش توانمندیها و رفع معضلات.
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص سالم سازی کیفی محیط زیست شهری با ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه سازمانهای مرتبط و خدمات شهری.
  • راهنمایی سازمانهای تابعه شهرداری در عملیاتی ساختن طرحهای بهبود وضعیت زیست محیطی شهر.
  • بررسی شاخصهای زیست محیطی و سلامت شهری و ملزم نمودن شهرداری و سازمانهای تابعه به استاندارد سازی و رعایت این شاخصها.
  • بررسی راهکارهای پیشنهادی جلب مشارکت همه جانبه شهروندان در حفظ بهداشت و محیط زیست شهری.
  • بررسی راهکارها در خصوص تشکیلات جدید در حوزه خدمات شهری (از جمله مدیریت بهداشت و سلامت).