X

خدمات شهری

کمیسیون ها خدمات شهری

اعضای کمیسیون خدمات شهری

 

احمد سراج

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز

 

سید ناصر مهداوی

نائب رئیس کمیسیون

 

محمد مهدی مطیعی

مخبر کمیسیون

 

حجت الله زارع زاده

عضو کمیسیون

 

حمید دغاغله

عضو کمیسیون

 
شرح وظایف
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات خدماتی شورا و طرحهای مصوب در امور خدماتی و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  • تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز خدماتی ، تفریحی و ورزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
  • تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری در حوزه خدمات شهری
  • نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
  • نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
  • نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه فضاهای سبز و تاسیسات خدماتی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
  • تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
  • تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
  • تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

Get Aggregated RSS