برنامه و بودجه

کمیسیون ها برنامه و بودجه

برنامه و بودجه

 

اسکندر لطفعلی زاده

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز

 

عبدالزهرا سنواتی

عضو کمیسیون

 

مهران باباپور

عضو کمیسیون

 

حسین حیدری

مخبر کمیسیون

 

محمدرضا ایزدی

عضو کمیسیون

 

محمد جعفر فلسفی

عضو کمیسیون

 

مازیار جهانبخشی

نائب رئیس کمیسیون

 
شرح وظایف
 • پاسخ به درخواستهای مردمی و ارجاع به مراكز ذیصلاح برای پیگیری و رفع مشكلات و معضلات
 • تصویب بودجه ؛ اصلاح بودجه ؛ تفریغ بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته: (آتش نشانی؛ آرامستانها؛ آمار و فناوری؛ اتوبوسرانی ؛ پاركها و فضای سبز؛ پایانه مسافربری؛ مدیریت پسماند؛ تاكسیرانی ؛ رفاهی – فرهنگی ؛ عمران و بهسازی ؛ میادین میوه و تره بار)
 • انتخاب حسابرس وبررسی و تصویب گزارش حسابرسی برای شهرداری و سازمانهای وابسته : (آتش نشانی ؛ آرامستانها ؛ آمار و فناوری ؛ اتوبوسرانی ؛ پاركها و فضای سبز ؛ پایانه مسافربری ؛ مدیریت پسماند؛ تاكسیرانی ؛ رفاهی – فرهنگی ؛ عمران و بهسازی ؛ میادین میوه و تره بار)
 • بررسی و تصویب عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری و ارزش معاملاتی املاك شهر.
 • بررسی عملكرد ماهیانه درامد هزینه شهرداری و سازماهای وابسته و ارائه راهكارهای مناسب در خصوص افزایش درامدها و كاهش هزینه ها.
 • بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص تملك املاك در مسیر طرحهای عمرانی شامل: معابر اصلی و فرعی ؛ پاركینگ های خیابانی و درون محله ای ؛ پارك و فضای سبز مورد نیاز شهر؛ جابجایی اعتبار طرحهای عمرانی ؛ و....
 • بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص تعیین اجاره بها و یا نرخ فروش اموال و املاك شهرداری شامل: مغازه ها ؛ كیوسكها ؛ واحدهای مسكونی و اداری ؛ ....
 • بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص رسیدگی به درخواستهای بخشودگی و یا معافیت از پرداخت عوارض و تقسیطهای بلند مدت.
 • بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص بررسی و تصویب پروژه های مشاركتی با بخش خصوصی (پلهای عابر پیاده مكانیزه )
 • نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی ؛ جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمدها و هزینه ها.
 • بررسی و اعلام نظریه در خصوص آیین نامه های پیشنهادی كه ازطرف شورا ویاشهرداری تهیه و ارسال میگردد.
 • بررسی و تصویب صورت جامع درامد هزینه شش ماهه و یكساله بمنظور انتشار در جراید برای آگاهی عموم.
 • همكاری با خزانه دار شورا در تهیه و تنظیم بودجه ؛ اصلاح بودجه شورا بمنظور طرح در صحن علنی و تصویب آن.
 • بررسی و تصمیم گیری در خصوص وامهای پیشنهادی و سایر منابع تامین اعتبار پیشنهادی شهرداری.
 • بررسی انجام معاملات شهرداری و نظارت بر آن بمنظور رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
 • بررسی اساسنامه موسسات و شركتها و سازمانهای وابسته به شهرداری و تصمیم گیری در رابطه با آنها.
 • بررسی تشكیلات موجود شهرداری و سازمانهای وابسته.
 • همكاری و ارائه خدمت كارشناسی به سایر كمیسیونهای شورا در صورت نیاز.
 • اجرای سایر وظایف مالی و اقتصادی محوله از قوانین و دستورالعملهای مربوطه به شورا.