X

مرکز مطالعات و پژوهش

امین شحیطاوی
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر اهواز
برگزاری نشست تخصصی بررسی ،تحلیل وتدوین نهایی برنامه سوم راهبردی پنج ساله شهرداری اهواز
نشست تخصصی بررسی ،تحلیل و تدوین نهایی برنامه سوم راهبردی پنج ساله شهرداری اهواز ۱۴۰۵ باحضور نماینده و مسئول ...
یکشنبه، 12 آذر 1402 - 19:17
 • دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی
 • مدرس گروه معماری جهاد دانشگاهی خوزستان
 • مدیر برتر علمی سازمان ها و دستگاه های  اجرایی استان خوزستان (1392)
 • محقق برگزیده وزارت امور اقتصادی در فراخوان ملی وزیر اقتصاد وامور دارایی(1380)
 • مدیر هدایت و نظارت بیش از 13 طرح فنی- علمی( مبلمان شهری ،سرمایه گذاری ،متروی شهری،ایمنی و..)
 • مجری طرح مطالعات بررسی عوامل موثر بر استقرار پدافند غیرعامل زیستی با تاکید بر بیوتروریسم ناجا
 • پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی ،دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان خوزستان (1387)
 • مجری طرح مطالعات مدل های مدیریت دانش سازمانی کلانشهرهای کشور
 • عضوکمیته تدوین برنامه پنج سال اول و دوم توسعه عمران شهر اهواز
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات(1391)
 • دبیر کمیته تخصصی  مطالعات و پژوهش  کلانشهرهای  کشور

 

 • رئیس گروه  فنی و خدمات شهری شهرداری اهواز سال 1388-1390
 • مدیر مطالعات و پژوهش  شهرداری اهواز سال 1391 -1397
 • معاون اجرایی سازمان پایانه های شهری  شهرداری اهواز
 • مدیر هدایت  و نظارت بیش از 13 طرح فنی و پژوهشی  و عضو کمیته راهبردی طرح های مطالعات فنی و پژوهشی و... بیش از 25طرح علمی- فنی –پژوهشی
 • دبیرشورای عالی پژوهش شهرداری اهواز و دبیر ستاد اطلاع رسانی هفته پژوهش استان سال 91-97
 • دبیر کمیته مطالعات و پژوهش  کلانشهرها وبزرگ شهرهای  کشور سال 95- 94
 • مدیرهدایت ونظارت  طرح "بررسی شیوه های ایمن سازی ونگهداری خط یک قطار شهری اهواز سال 93-94
 • مدیر هدایت ونظارت  "مطالعه فنی واقتصادی استفاده از ظرفیت های محیطی پیرامونی ایستگاهها به منظور تامین منابع راهبردی خط یک قطارشهری اهواز سال 93-94
 • مدیر هدایت  و نظارت  "ممیزی پارک های شهراهواز از لحاظ بهداشت ،ایمنی ،ومحیط زیست سال 94-95
 •  مدیر هدایت و نظارت  مطالعات مبلمان شهری اهواز مطالعه موردی کیانپارس اهواز سال 92-93
 • مدیر هدایت طرح و عضو کمیته راهبردی طرح پژوهشی " بررسی شیوه های ایمن سازی و نگهداری خط یک قطارشهری اهواز سال 93-94
 • مشاور  کمیسیون توسعه ،گردشگری و سرمایه گذاری  و پژوهش شورای شهراهواز
 • نماینده پروژه مدیریت دانش شهرداری در سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان سال 95-96
 • مسوول اطلاع رسانی ستاد بازرسی انتخابات ریاست جمهوری استان خوزستان سال 1386
 • عضو شورای نخبگان برنامه و بودجه استانداری خوزستان سال 95-96
 • مدیر و مجری طرح"عوامل موثر براستقرارپدافند غیر عامل زیستی با تاکید بیوترورسیم-  دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان خوزستان و عضو اتاق فکر سال 95-96
 • عضوکمیته تدوین برنامه پنج سال اول ودوم توسعه عمران شهراهواز
 • مشاور کمیسیون شورای شهر در امور گردشگری سرمایه گذاری  وتوسعه شهر اهواز
 • عضو کمیته آموزش و پژوهش استانداری و دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی هفته پژوهش وفناوری استان خوزستان 94-95
 • پژوهشگر و مجری طرح شناسایی و استقرار مدل های دانش سازمانی و  مدیریت دانش به سفارش کمیته علمی کلانشهر ها و عضو کمیته مدیران پژوهشی  مطالعات و پژوهش بزرگ شهرهای کشور به مدت  شش سال 91 تا96

 

 • کسب رتبه سوم کرسی های آزاد اندیشی  مسابقات کشوری دانشگاههای کشور و سرپرست تیم کارآفرینان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با محور پژوهش اقتصادی درسال 1400
 • برگزیده نخست جشنواره مطبوعات در رشته مصاحبه
 • مشاور امور علمی و شهرسازی رییس شورای اسلامی شهر اهواز
 • مشاور علمی واجرایی موزه هنرهای معاصر
 • عضو اتاق فکرگروه خدمات شهری  شهرداری اهواز
 • سردبیر گاهنامه علمی پژوهشی و اطلاع رسانی "پژوهش نامه شهری اهواز"
 • مشاور شهرسازی ومعماری سازمان بهسازی و نوسازی اهواز
 • عضو کمیته پژوهش و مطالعات شورای اسلامی شهر اهواز در زمینه شهرسازی
 • عضو کمیته علمی بررسی آثار پژوهشی کارکنان شهرداری اهواز
 • عضو کمیته استقرار سیستم مدیریت کیفیت (iso 9001-2008 شهرداری اهواز
 • برگزیده سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی سمات در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی 93
 • نمایشنامه نویس ،کارگردان وتهیه کننده  سه فیلم مستند  فرهنگی و اجتماعی
 • طراح  هنری ومجری گذرهای تاریخی ، فرهنگی و هنری
 • نویسنده ،شاعر و داستان نویس
 • طراح و سازنده المان هنری و  مبلمان شهری
 • عضو کمیته واتاق فکر دفتر تحقیقات ناجااستان خوزستان
 • سردبیر سابق نشریه نسیم خوزستان به مدت پنج سال
 • مدیرمسئول موسسه فرهنگی  هنر وخلاقیت زیست بوم سبزجنوب
 • مدرس دروس تحلیل فضای شهری و آشنایی با مبانی با برنامه ریزی کالبدی  گروه معماری جهاد دانشگاهی استان خوزستان
 • طراح سوال آزمون های تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها ؛ مرکز آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی و استانداری
اهداف مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر اهواز

هدف از تاسیس مرکز، مدیریت و ارایه خدمات پژوهشی به منظور ارایه نظرهای کارشناسی و مشورتی به اعضا، کمیسیون ها و هیأت رییسه شورای اسلامی شهراهواز، از طریق بهره گیری از نقطه نظرات خبرگان، متخصصین و افراد با تجربه است. اهم این اهداف به شرح زیر می باشد:
1- شناسایی واقعیت های جدید و مطلوب برای آینده شهر و تسری آن در بدنه ی نظام شهری؛
2- افزایش اثربخشی و کارایی فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی تصمیم های شورای اسلامی شهر؛
3- کمک به حاکمیت تفکر راهبردی و آینده پژوهی در شورای اسلامی شهر؛
4- انسجام بخشی به فعالیت های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری؛
5- کمک به تبیین چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های کاری شورای اسلامی شهر.