هیأت رئيسه

معرفی اعضای هیئت رئیسه

 

عبدالزهرا سنواتی

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز

مهران باباپور

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

محمد هادی قنوات

دبیر اول شورای شهر اهواز

محمدرضا ایزدی

دبیر دوم شورای شهر اهواز

اسکندر لطفعلی زاده

خزانه دار شورای شهر اهواز