روابط عمومی

محسن مرادی

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اهواز

  • شماره تماس: ۰۶۱۳۳۳۳۲۵۰۶