اعضای دوره های پیشین

درباره شورا شورای شهر اهواز اعضای دوره های پیشین
    داریوش ممبینی
  مهناز کسمتی
زیبا صالحپور
    سید ناصر موسوی
هدایت اله روشنفکر
    الهه موالی زاده
نجمه حمید
    قمندار غزی
عبدالرحیم ترابی زاده

    قمندار غزی
  نجمه حمید
بلقیس بیت مشعل
    سید مهدی موسوی
سیدناصر موسوی
    سعید آل کثیر
منیژه جاسم نژاد
    هادی سواری
عیدان ناصری
   سید حمید حسن زاده
  سید مهدی آلبوشوکه
آرزو بابادی
    قاسم حمادی
رمضان منجزی
   اسکندر زنگنه
غلامرضا سبزعلی
    سیدرضا فلاحی مقدم
داریوش ممبینی
   رامی علاسوند مقدم
  ناجی سواری
هوشنگ شیرمردی
    حجت الاسلام کاظم سواری
سید مهدی آلبوشوکه
   ابتسام الباجی
مریم ابریشمکار
    احمد باورصاد
حسین حیدری
    حجت مظفری
جانعلی خورشیدی
    سید محمدجواد رضوی
آذر زمانپور
    اسکندر زنگنه
جمشید سلحشور
    عاشور سواری پور
علامرضا سبزعلی
    حجت الاسلام قربانعلی سعادت نیا
هدایت ممبینی
    علی ناصری
زیبا صالحپور