فتح الله حاجتی
عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز
ایمان سرقلی کریمی
مسئول دفتر
  • کارشناس حقوق
  • شماره تماس دفتر: ۰۶۱۳۳۳۳۲۵۸۲

دانشجوی دکترای مدیریت
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی
فوق لیسانس حقوق خصوصی
لیسانس حقوق

مسؤل طرح تکریم شبکه بهداشت و درمان ایذه

مسؤل فوریتهای پزشکی ایذه ودهدز

مسؤل حقوقی شبکه بهداشت و درمان ایذه

مسؤل پایگاه بسیج شبکه بهداشت و درمان ایذه

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ایذه

مسئول صندوق امام جواد شبکه بهداشت و درمان ایذه

مدرس دانشگاه های اهواز و ایذه

مدیرعامل مؤسسه حقوقی و اداری حق جو آنزان حاجتی

مسؤل حقوقی بیمارستان شفا اهواز

مدیر کشیک بیمارستان گلستان اهواز

مدیر کشیک بیمارستان شفا اهواز

مدیر کشیک بیمارستان امام اهواز

رئیس اداره قرارداد ها دانشگاه علوم پزشکی

عضو ذخیره ی شورای کلانشهر اهواز

عضو هیئت مرکزی انجمن اسلامی راه روشن

مسئول پیگیری امور املاک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در امور شهری

کاندیدای مجلس شورای اسلامی شهرستان ایذه

کاندیدای شورای شهر ایذه

عضو ذخیره ی شورای شهر اهواز در دور چهارم

عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز

عضو کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر اهواز

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اهواز

عضو ناظر شورای اسلامی شهر اهواز در امور قراردادها و مناقصات شهرداری و سازمانهای تابعه

Loading
  • اطلاعات فردی  •  - 


Loading
  • اطلاعات فردی  •  -