محمد هادی قنوات
دبیر اول شورای شهر اهواز و رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز
سید سجاد موسوی تاشاری
مسئول دفتر
  • کارشناس عمران
  • شماره تماس دفتر: ٠٦١٣٣٣٣٣٤٧٩
 
 
 
Loading
  • اطلاعات فردی  •  - 


Loading
  • اطلاعات فردی  •  -