مازیار جهانبخشی

مازیار جهانبخشی
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز
احمد عسکریان
مسئول دفتر
  • کارشناس صنایع شیمیایی
  • شماره تماس دفتر: ۰۶۱۳۳۳۳۳۵۱۸
 

اجرا کننده پروژه های راه و ترابری
اجرا و سازنده ساختمان های اداری ، اقامتی
اجرا کننده مرمت و آماده سازی راه های ارتباطی

سوابق مدیریتی
مدیریت هلدینگ اقتصادی متشکل از چندین شرکت تابع
مدیر برتر حوزه خدماتی شرکت حفاری
مدیریت منابع انسانی و ایجاد فرصت شغلی برای بیش از 500 نفر در طی 20 سال
کارآفرینی و ایجاد مستقیم 500 موقعیت شغلی در طی چند سال
 

حامی جشنواره تولیدات کل صدا و سیمای استانی
برگزاری چندین جشنواره خیریه در قالب های گوناگون
مدیر مسئول پورتال خبری امروزه
 

Loading
  • اطلاعات فردی  •  -