سید محسن موسوی زاده

سید محسن موسوی زاده
عضو شورای اسلامی کللانشهر اهواز
سید رضا محسنی حسینی پور
مسئول دفتر
  • کارشناس ارشد علوم سیاسی
  • شماره تماس دفتر: ۰۶۱۳۳۳۶۴۰۷۶

فوق لیسانس جغرافیا

با ۲۵ سال سابقه خدمت درآمورش وپرورش
۲۰ سال سابقه مسولیت در سمتهای مختلف آموزش وپرورش
۴ سال ریس آموزش وپرورش شهرستان باوی و ‌ناحیه چهار اهواز 
مدیرنمونه استانی سالهای۸۰-۸۷-۹۲
نماینده چهل ریس آموزش وپرورش استان در شورای معاونین اداره کل آموزش وپرورش استان و شورای آموزش وپرورش استان (به ریاست استاندار)
معلم دبیرستانهای شاهد ودولتی
عضو شوراى شهر اهواز
عضو شوراى شهرستان اهواز و شوراى عالى استان خوزستان
نماينده استان خوزستان در شوراى عالى استان ها
نماينده شوراى عالى استان ها در كميسون هاى اصل ٩٠ و انرژى مجلس شوراى اسلامى
 

داشتن مسولیتهای مختلف در بسیج
مدرس کلاسهای ضمن خدمت فرهنگیان
مدرس کلاسهای آموزش خانواده 
عضو شورای فرهنگی معاونت فرهنگی شهرداری کلان شهر اهواز
 

Loading
  • اطلاعات فردی  •  - 


Loading
  • اطلاعات فردی  •  -