رحیم کعب عمیر
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز
عامر کعب عمیر
مسئول دفتر
  •  
  • شماره تماس دفتر:
 

از موسسین جهاد استان
معاون جهاد شرق اهواز سال ۵۸ تا ۶۰
مسئول سازندگی جهاد شمال اهواز سال ۶۰
مسئول تعمیر و نگهداری ماشین آلات سازمان آب و برق استان خوزستان از سال ۷۰ تا ۸۰
مدیر شبکه آبیاری زهکشی بخشی از شهرستان دشت آزادگان از سال ۸۱ تا ۸۲
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز سال ۸۳ تا ۸۶
مشاور راه روستایی اداره ی راه و شهرسازی سال ۹۴ تا ۹۶
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تا سال ۹۶
مدیر امور اجتماعی انتقال آب به کانون ریزگردهای شرق اهواز(درحال حاضر)
مشاور نماینده ی شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی (در حال حاضر)
عضو شورای اسلامی کلان شهر اهواز
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز 
نائب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز 
عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز 
عضو کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز

 
Loading
  • اطلاعات فردی  •  - 


Loading
  • اطلاعات فردی  •  -