اعضای شورا

اعضای شورای شهر

 
عبدالزهرا سنواتی
عبدالزهرا سنواتی
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز
ادامه ...
مهران باباپور
مهران باباپور
نائب رئیس شورای اسلامی شهر
ادامه ...
محمد هادی قنوات
محمد هادی قنوات
دبیر اول شورای اسلامی شهر اهواز
ادامه ...
محمدرضا ایزدی
محمدرضا ایزدی
رییس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز
ادامه ...
اسکندر لطفعلی زاده
اسکندر لطفعلی زاده
رییس کمیسیون اقتصادی ،سرمایه گذاری ،گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز
ادامه ...
سید محسن موسوی زاده
سید محسن موسوی زاده
رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز
ادامه ...
حجت الاسلام جاسم موسی پور
حجت الاسلام جاسم موسی پور
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی امور ورزش و جوانان شورای شهر اهواز
ادامه ...
رحیم کعب عمیر
رحیم کعب عمیر
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز
ادامه ...
فتح الله حاجتی
فتح الله حاجتی
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز
ادامه ...
محمدجعفر فلسفی
محمدجعفر فلسفی
رییس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز
ادامه ...
مازیار جهانبخشی
مازیار جهانبخشی
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز
ادامه ...
حسین حیدری
حسین حیدری
رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز
ادامه ...
سید ناصر موسوی نژاد
سید ناصر موسوی نژاد
عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز
ادامه ...