اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 تیر 1394
درخواست از مراجع قضایی جهت برخورد با جوسازی علیه شورای اسلامی شهر اهواز در شبکه های اجتماعی

  درخواست از مراجع قضایی جهت برخورد با جوسازی علیه شورای اسلامی شهر اهواز در شبکه های اجتماعی

امتیاز: Article Rating

 در نود و چهارمین جلسه علني شوراي اسلامی کلانشهر اهواز، ضمن اشاره به پروژه های نیمه تمام شهر اهواز و انتقاد از ایجاد حاشیه علیه اعضای شورا در فضای مجازی، لوایح شهرداری بررسی و به رای گذاشته شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی کلانشهر اهواز؛  اين جلسه كه امروز 15 تيرماه در صحن علني شورا برگزار شد، حجتالاسلام قربانعلي سعادتنيا، رئيس شوراي شهر اهواز به روز قدس اشاره كرد و گفت: راهپيمايي روز قدس در واقع حمايت از حقوق فلسطين و دفاع از اين ملت مظلوم در برابر شياطين به ويژه شيطان بزرگ است. لذا از شهروندان درخواست دارم امسال توجه ويژه به حضور در اين مراسم داشته باشند.
مريم ابريشمكار عضو شوراي شهر اهواز نیز در نطق پيش از دستور خود به مذاكرات هستهاي اشاره كرد و گفت: بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري كه امسال را سال همدلي و همزباني دولت و ملت ناميدند، از تيم هستهاي ايران حمايت ميكنيم و انتظار ميرود نسبت به اين موضوع مهم نگاه اعتدالگرايانه باشد. 
وي ادامه داد: در مدتي كه گذشت شوراي شهر اهواز 94 جلسه برگزار كرد، كه 505 مصوبه نتيجه كار این جلسات بوده و كميسيون املاك با 59 جلسه 378 مصوبه در راس كميسيونها قرار دارد.
ابريشم كار افزود: بهسازي خيابان سلمان فارسي، تكميل زيرگذر خليج فارس، زيرگذر شريعتي، پل شهيد دقايقي، اجراي عمليات احداث روگذر جوادالائمه، راهاندازي كشتارگاه صنعتي، ايجاد آسفالت در مناطق محروم و بسياري از اقدامات ديگر از جمله مصوبات شوراي شهر بوده است. 
حسين حيدري، دیگر عضو شوراي شهر اهواز هم در نطق پيش از دستور خود اظهار كرد: تمام پروژههای شهرداری رديف اعتباري داشته اند اما سوال اينجاست كه چرا مطالبات پيمانكاران در بسياري از اين پروژهها پرداخت نشده و عمليات نيمهتمام رها شده است.
وي ادامه داد: پارك محله اي فاز 2 پاداد، ساختمان اداري شهرداري با پيشرفت در حد فونداسيون، باند دوم بلوار كوي آغاجاري، پارك محلهاي كوی آغاجاري، پل ولايت، خيابان اصلي فاز 3 كوروش، پيادهروسازي كوي سپيدار و روگذر جوادالائمه، از جمله اين پروژههاي نيمهتمام در شهر اهواز است.
حیدری تصریح کرد: در دو سال كاري آقاي كتانباف شهردار سابق اهواز، 55 ورزشگاه محلهاي در اين شهر احداث شد كه هماكنون شاهد اين هستيم كه بيش از يك سوم این ورزشگاهها به دليل عدم نگهداري مناسب، غيرقابل استفاده شده اند. در دو سالي كه از عمر شوراي چهارم ميگذرد، شاهدیم ورزشگاههايي كه احداث آنها مصوب شده، تاكنون همه نيمهتمام رها شدهاند و تحويل شهروندان نشده است.
اين عضو شوراي شهر به احداث پاركينگ طبقاتي در زمان شهرداری شمسايي و با اعتبار استانداري در اهواز اشاره كرد و گفت: در بودجه شهرداري با توجه به اينكه براي خريد اتوبوس رديف اعتباري به ميزان 26 ميليارد تومان تعيين شده اما تاكنون از اين فرصت جهت خريد اتوبوس و اضافه به ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده نشده است. البته 9 دستگاه اتوبوس خريداري شده كه به ناوگان اضافه شدهاند، از محل خريد 100 دستگاه اتوبوسي بوده كه در دوره قبل مصوب شده بود. 
حيدري در ادامه به مصاحبه شهردار در خصوص رانتخواري اشاره كرد و گفت: شهردار در اين مصاحبه عنوان كرده بود "منتقدان شهرداري رانتشان قطع شده است". بهتر است شهردار از اين فرافكنيها دست بردارد. اگر رانتي وجود داشته باشد قطعا دو طرفه و يك طرف آن طبيعتا شهردار است. ما منتقد عملكرد شهرداري هستيم.
همچنين در اين جلسه، رامي علاسوند در نطق پيش از دستور اظهار كرد: سال گذشته با يكي از پايگاههاي خبري مصاحبهاي داشتم و در خصوص اتهامزني تذكر داده بودم اما گويا برخي نميخواهند گوشهاي سنگين خود را باز كنند. اين افراد با دروغ و حيلهگري اتهامزني و تخريب ميكنند و در شبكههاي اجتماعي قهرمان بادكنكي براي خود ايجاد ميكنند.
وي عنوان كرد: چنانچه شورا ضرورت ببيند عليه افرادي كه از اين طريق موجب سلب آرامش روحي و رواني شهروندان شدهاند، طرح شكايت می كنيم و افرادي كه مورد اتهام قرار گرفتهاند نيز با توجه به شأن شورا كه مورد تأييد شهروندان است، بايد از اين حق خود استفاده كنند.
 
همچنين در اين جلسه حجتالاسلام كاظم سواري، دیگر عضو شوراي شهر در نطق پيش از دستور خود ماه رمضان را ماه خودسازي و شبهاي قدر را فرصتي براي انسان جهت اصلاح خود عنوان كرد و گفت: انسان مسئوليتهايي هم در مقوله فردي و خانوادگي و هم مسائل كلان اجتماعي بر عهده دارد لذا بايد احتياط و توجه داشته باشد كه حساب و كتابي نيز وجود دارد.
وي افزود: شهرداري بايد ترتيبي اتخاذ كند كه پل ارتباطي ميان اعضاي شوراي شهر و شخص شهردار ايجاد شود.
عضو شوراي شهر در خصوص سيستم كنترل پروژه گفت: چرا بحث كنترل پروژه در اين سيستم شفاف نيست. آقايان دهنوي، صفري، و ساير افراد در معاونت فني و عمراني بدانند كه هيچكدام ضامن حيات و بقاي خود نيستيم. بنابراين ضرورت دارد در خصوص پروژهها شفافسازي لازم صورت گيرد. برخي از افراد در سيستم وجود دارند كه به طور عمد نميخواهند اين سيستم ايجاد شود.
سواري اظهار كرد: شورایيان نبايد با اين سيستم نامحرم باشند. امروزه در همه كلانشهرها كنترل پروژه سيستمي بسيار شفاف است. 
در ادامه اين جلسه و پيش از ورود به دستور كار، آذر زمانپور عضو شوراي شهر اهواز به متني اشاره كرد كه هفته گذشته منتسب به وي در شبكههاي مجازي به خصوص واتسآپ انتشار پيدا كرد و گفت: كساني كه در شبكههاي مجازي دست به انتشار چنين مقايسه مبالغهآميز بين بنده و اعضاي ديگر شورا زدهاند، بدانند كه گفتههاي واقعي من از همين تريبون زده ميشود.
وي افزود: در فضاي مجازي انواع حاشيهها، شايعات و حرفهاي مبالغهآميز زده ميشود و من تنها مسئول گفتههاي واقعي خود هستم. من با شهردار هيچگونه خصومت شخصي ندارم و چنانچه منتقد شهردار هستم، به عملكرد وي انتقاد وارد ميكنم. توصيه ميكنم ديگران از فضاي گلآلود ماهي نگيرد.
 همچنين زيبا صالحپور ديگر عضو شوراي شهر نيز به اين متن اشاره كرد و گفت: هفته گذشته اين مطلب در فضاي مجازي منتشر شد كه از نظر من كاملا مغرضانه بوده است و دستهاي قوي پشت اين امر است. چرا كه به شدت و به سرعت در اين فضا انتشار پيدا كرد.
 وي ادامه داد: اين مطلب تخريب يك نهاد بود. لذا از دوستان و شورایيان تقاضا ميشود كه اين موضوع را يك متن معمولي ندانسته و درباره بند بند متن منتشر يافته توضيح بخواهند.
 جانعلي خورشيدي عضو شوراي شهر اهواز نيز اظهار كرد: بارها اين تذكر را دادهايم كه افرادي كه منافع خود را در خطر ميبينند درصدد تخريب چهره شورا بر ميآيند و ميبينيم كه امروز اين اتفاقات در فضاي مجازي به صورت گسترده انتشار پيدا ميكند. به راستي چه كساني با چه هدفي شورایيان را مورد هدف خود قرار ميدهند.
وي گفت: اطلاعيهاي كه اخيرا منتشر شده با هدف تخريب است. لذا از دادستان عمومي اهواز درخواست داريم اين موضوع را پيگيري كند، باشد كه اين كينهورزيها كه موجب عقبماندگي شهر شده براي مردم آشكار شود. البته به نظرم اگر استفاده از شبكههاي مجازي پولي بود، قطعا كسي براي از بين بردن آبروي مردم اين گونه هزينه نميكرد. دولت بايد كاري كند تا مجالي براي افراد سودجو كه راحت در صدد بردن آبروي مردم در فضاي مجازي هستند، پيدا نشود.
اسكندر زنگنه عضو شوراي شهر اهواز نيز با اشاره به گسترش وسيع اين پيام در فضاي مجازي گفت: نهاد مدني شورا از زمان تشكيل تاكنون نهادي بسيار مظلوم و از هر طرف تحت فشار بوده است.
 با پايان يافتن اين اظهارات دبير شورا دو ايراد فرمانداري به مصوبات شورا را مطرح كرد. يكي از ايرادات فرمانداري درباره مصوبه انتخاب حسابرس بوده است كه پس از بررسي اين ايراد از سوي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد داده شد اين مصوبه مجددا با راي اعضا به همراه لايحه دفاعي به فرمانداري ارسال شود. اين پيشنهاد به راي گذاشته شد و اعضاي شورا به آن راي موافق دادند.
ايراد دوم فرمانداري به مصوبه اجراي پروژههاي مشترك شهرداري اهواز با كوت عبدالله بود كه فرمانداري هزينهكرد شهرداري اهواز در شهر ديگري در قالب اجراي پروژه را بر اساس قانون ندانسته و آن را رد كرد.
 
غلامرضا سبزعلي عضو شوراي شهر درباره اين ايراد فرمانداري گفت: در واقع بخش عمده این پروژه ها بر عهده شهرداري اهواز است.
علي ناصري نيز به اقدامات شهرداري تهران و كلانشهرهاي ديگر در زمان اربعين در مرز چذابه اشاره كرد و گفت: مگر قانون براي همه نيست؟ وقتي شهرداريها ديگر كلانشهرها ميتوانند از امكانات خود براي شهرهاي ديگر استفاده كنند، چرا شهرداري اهواز نتواند اين كار را انجام دهد.
كاظم سواري نيز در اين زمينه اظهار كرد: در واقع اين پروژهها براي رفاه حال شهروند اهوازي است و شهروندان كوت عبدالله نيز ميتوانند از اين موضوع بهرهند شوند. لازم است فرمانداري با يك ديد خدماتي به اين موضوع  بنگرد.
در پايان اين اظهارات پيشنهاد راي اعضا به اجراي اين مصوبه ارائه شد كه از سوي اعضاي شوراي شهر حداكثر آرا موافق اخذ كرد.
در دستور كار جلسه امروز شوراي اسلامی کلانشهر اهواز 5 لايحه مساعدت به دو مؤسسه، يك دبيرستان و دو نفر شخصي حقيقي در مجموع 44 ميليون تومان مطرح و رأيگيري شد، كه همه اين لوايح از سوي اعضاي شوراي شهر با حداكثر آراء به تصويب رسيد.
 همچنين لايحه شهرداري با موضوع اصلاح لايحه پروژه بهسازي پل روگذر علوي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان شهرداري و اعضاي موافق و مخالف اين لايحه اظهارات خود را بيان كردند. در نهايت بازگشت اين لايحه به كميسيون عمران شوراي شهر و تصميمگيري مجدد در مورد آن با حداكثر آراء اعضاي شورا به تصويب رسيد.
 لايحه دوم با موضوع مناقصه احداث جوي روباز و زير سازي معابر كوي گلدشت مورد بررسي قرار گرفت و جانعلي خورشيدي به عنوان مخالف در اين زمينه اظهار كرد: جوي هاي روباز مشكلات  زيست محيطي را به همراه دارند و در مناطق كم توسعه يافته اي مانند گلدشت اين مشكلات به مراتب بيشتر از و نبايد از فاضلاب ها را به صورت روباز ايجاد كنيم.
 سواري نيز به عنوان موافق اين لايحه گفت: از آنجا كه آبفا قرار نيست در اين منطقه لوله گذاري و فاضلاب ايجاد كند لذا لازم است براي هدايت فاضلاب جوي هاي روباز ايجاد شود.
 حجت مظفري نيز در اين زمينه گفت: قرار نيست جوي هاي روزباز جديدي ايجاد شود بلكه همان جوي هاي ايجاد شده در منطقه قرار است از حالت خاكي خارج شده و  به صورت بتني ايجاد شود.
 در نهايت اين لايحه با حداكثر آرا مصوب شد.
 لايحه تعيين اعضا كميته پدافند غير عامل نيز در جلسه امروز شورا مورد بررسي قرار گرفت و جمشيد سلحشور رييس كمسيون عمراني شورا در اين رابطه اظهار كرد: بنا است اين كميته زير نظر كمسيون عمران قرار بگيرد و تعداد اعضاي اين كميته 5 نفر پيشنهاد شده است كه بايد داراي تخصص هايي چون حقوقي، عمراني، امنيتي، جغرافياي نظامي سياسي  و شهري و تخصص برنامه ريزي و مديريت شهري باشند.
 جمشيد سلحشور، رامي علاسوند، علي ناصري، كاظم سواري و ناجي سواري پنج عضو شوراي شهر بودند كه براي عضويت در پدافند غير عامل اعلام آمادگي كردند. اين موضوع در شورا راي گيري شد و همين اعضا براي كميته مذكور تعيين شدند.
 در پايان لايحه احداث 31 غرفه در بازار الغدير ميدان تره بار اهواز با حداكثر آرای اعضاي شوراي شهر وارد دستور كار شد و سپس در مورد تصميم گيري آن به اين نتيجه رسيدند كه توسط سه كميسيون عمران ، برنامه و بودجه و خدمات شهري درباره اين لايحه تصميم گيري شود.
 همچنين در اين جلسه تعطيلات شوراي شهر اهواز از يكم تا 31 مرداد به مدت يك ماه تصويب شد.
 
تصاویر مرتبط
  • درخواست از مراجع قضایی جهت برخورد با جوسازی علیه شورای اسلامی شهر اهواز در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو اخبار