01
هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر برگزار شد

جلسه هشتاد و هفتم كميسيون خدمات شهری شورای شهر اهواز روز دو شنبه ۲۸ مهرماه ۹۹ ساعت ۹ صبح به ریاست فتح اله حاجتی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان محمدهادی قنوات،اسکندر لطفعلی زاده ،سید ناصر موسوی نژاد ،محمد رضا ایزدی،مهران باباپور برگزار شد.
در این جلسه آقایان مراد حسینی معاون خدمات شهری ، شاهین زاده مدیر شهرداری منطقه سه ،حاتمی مدیر شهرداری منطقه هفت به عنوان مدعوین در جلسه حضور داشتند.
این جلسه با دستورکار بررسی وضعیت موسسه نظم گستر صداقت (اجرائیات مناطق ۳ و ۷ )برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.