27
بیستمین جلسه كميسيون اقتصادی،سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه بیستم كميسيون اقتصادی،سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شوراي شهر اهواز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ به رياست مازیار جهانبخشی و باحضور اعضای کمیسیون آقایان مهران باباپور ،فتح اله حاجتی، محمدجعفر فلسفي ، جاسم موسی پور ،اسکندر لطفعلی زاده ،محمدرضا ایزدی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان حسین زاده مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ، کمایی معاون مالی و اقتصادی به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار ۱)اصلاح بندهایی از شیوه نامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی ، ۲) ارائه گزارش عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.