19
صد و سی و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و سی و سومین كميسيون برنامه بودجه شوراي شهر اهواز روز چهارشنبه ۱۶مهر ماه ۹۹ساعت۱۳ با دستور کار ۱-بررسی موضوع اخذ بهای خدمات ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده از واحدهای متخلف۲- بررسی اصلاحیه لایحه تعیین تکلیف هزینه کرد ماشین آلات در خصوص مقابله با سیلاب (منطقه دو)۳-بررسی اصلاح ردیف بودجه مصوب سال ۱۳۹۹  ،۴- بررسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری اهواز برگزار شد.
این جلسه با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسکندر لطفعلی زاده،حسین حیدری، محمدرضا ايزدي ،محمدجعفر فلسفی،عبدالزهرا سنواتی،مازیارجهانبخشی،مهران باباپور برگزار شد.

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.