11
صد و بیست و هفتمین كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و بیست و هفتمین كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز  به رياست مازيار جهانبخشي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان حسين حيدري،محمدرضا ايزدي، محمدجعفر فلسفي، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، آبیار معاون مالی و امور اقتصادی ، کریمی مدیر کل حسابرسی به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار بررسی وضعیت ادغام سازمان های تابعه شهرداری اهواز برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.