26
هشتاد و ششمین  جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هشتاد و ششم کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز روز چهار شنبه ۲۵ تیرماه ۹۹ ساعت ۱۰ با ریاست حسین حیدری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان عبدالزهرا سنواتی ،محمدجعفر فلسفی،محمد هادی قنوات ،فتح الله حاجتی،جاسم موسی پور،رحیم کعب عمیر برگزار شد . 
در این جلسه  عباسی نصر مدیر اداره املاک  به عنوان مدعو حضور داشت .
این جلسه با دستور کار ۱) واگذاری ملک معوض تحت پلاک ثبتی ۱۵۷۹/۲۵۰۳واقع در بخش ۳ کوی گلستان شهرک اکباتان۲) الحاق قطعه زمینی به مساحت ۶۰ متر مربع واقع در بخش ۳ پلاک ثبتی ۱۵۷۸/۷۹۴۶   ۳) بررسی درخواست آقای فلک دین  ،۴) بررسی درخواست آقای موسی پور برگزار شد .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.