25
یکصد و هفدهمین جلسه شورای شهر اهواز برگزار شد

یکصد و هفدهمین جلسه شورای شهر اهواز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 
جلسه یکصد و هفدهمین شورای شهر اهواز به دلیل ویروس  کرونا به صورت ویدئو کنفرانس با هفت دستور کار و چند مساعدت برگزار شد.
 یکصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز به دلیل ویروس کرونا برای اولین بار به صورت ویدئو کنفرانس با شش لایحه  و چند مساعدت برگزار شد.
در این جلسه لایحه اصلاحیه ترک تشریفات مناقصه واگذاری قرارداد زیرسازی مسیر حد فاصل ۱۸ متری کیان آباد بازی گذر جانباز واقع در کیانشهر به شرکت روئین صنعت خالد ،همچنین ابطال مصوبه شماره ۴۷۱۹- ش مورخ ۸۳/۱۰/۹ سی ویکمین جلسه (دوره دوم) شورای اسلامی شهر اهواز ، ۳) بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان زیباسازی و بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان عمران و بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان پارکها و فضای سبز همچنین بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان مدیریت آرامستانها به تصویب اعضای شورای شهر اهواز رسید.
همچنین در ادامه جلسه موضوع مصوبات دوره سیزدهم شورای نامگذاری برای معابر و میادین سطح شهر و چهار لایحه مساعدت نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.