خدمات شهری, فتح الله حاجتی
شماره: 345913
1399/04/22 - 11:47
بازدید حاجتی از کوی رمضان

با توجه به گرمای هوا و در راستای کاهش آلودگی های محیطی و نظافت محیط شهری و انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص بیماری کرونا ویروس، اقدامات پاکسازی و نظافت عمومی معابر با رفت و روب و نظافت خیابان ها و کوچه ها، شستشوی جداول و علائم هشداردهنده، نظافت و گندزدایی مخازن و زیر مخازن زباله، پاکسازی نخاله های ساختمانی و انتقال به خارج از شهر، جمع آوری زباله، به صورت مستمر و روزانه باید صورت گیرد،
دکتر فتح الله حاجتی ،رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز،در پی درخواست های مردمی با حضور در منطقه کوی رمضان و مشاهده نخاله های رها شده و وضعیت بهداشتی نامناسب معابر ، سریعا جهت پاکسازی و انجام اقدامات لازم پیگیری نموده، و تا حصول نتیجه در محل حضور داشت .

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved