محمدرضا ایزدی, خبر اسلایدر, تحقیق، نظارت و بازرسی
شماره: 344154
1399/04/14 - 11:00
چهلمین جلسه كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه چهلم كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز در روز چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹ ساعت ۱۰ صبح به رياست محمدرضا ايزدي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان سيدناصر موسوي نژاد،محمدجعفر فلسفي،فتح الله حاجتي،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور ،رحیم کعب عمیر برگزار شد.
در اين جلسه آقایان انصاری حراست و امور محرمانه ، شاهولی مدیرکل بازرسی ، اسدی حقوقی منطقه دو ، صادقی مدیر حراست شورای شهر اهواز،مکوندی مشاور حقوقی شورا به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار بررسی درخواست آقای عفراوی زاده در خصوص ادعای زمین های غارت شده بین خیابان ۱۱ تا ۱۳ شرقی کیانپارس برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved