خبر اسلایدر
شماره: 344151
1399/04/14 - 10:57
یکصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر اهواز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

جلسه یکصد و شانزدهم شورای شهر اهواز به دلیل ویروس  کرونا برای اولین بار به صورت ویدئو کنفرانس با چهار دستور کار و چند مساعدت برگزار شد.
در این جلسه لایحه آیین نامه نظارت و چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر همچنین لایحه ای با موضوع مناقصه قیرپاشی و روکش آسفالت در منطقه یک شهرداری اهواز و نیز لایحه ای با موضوع تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان مجرب و ذیصلاح در امورات املاک و شهرسازی و بررسی لایحه پرداخت دیه در حق ورثه آقایان مرداسی به تصویب اعضای شورای شهر اهواز رسید.
همچنین در ادامه جلسه نیز ۵ لایحه مساعدت مورد بررسی قرار گرفت که اعضا به هر ۵ لایحه رای مثبت دادند.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved