14
بازدید حسینی،سنواتی و شاعری از پروژه های عمرانی

سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی،عبدالزهرا سنواتی رییس شورای شهر اهواز،موسی شاعری شهردار اهواز از پروژه های عمرانی سطح شهر اهواز روز یکشنبه ۸ تیرماه۹۹ بازدید کردند.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.