01
صد و بیست و پنجمین جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و بیست و پنجم  كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز روز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ ساعت ۱۱ به رياست مازيار جهانبخشي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان حسين حيدري،محمدرضا ايزدي، محمدجعفر فلسفي، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، آبیار معاون مالی و امور اقتصادی به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار موضوع اصلاح بند ۱۲ تفویض اختیار به شهردار اهواز برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.