محمدرضا ایزدی, تحقیق، نظارت و بازرسی
شماره: 319017
1398/12/14 - 12:38
سی و سومین جلسه كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه سی و سوم كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه  ۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح به رياست محمدرضا ايزدي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان سيدناصر موسوي نژاد،محمدجعفر فلسفي،فتح الله حاجتي،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور ،رحیم کعب عمیر برگزار شد.
در اين جلسه آقایان شاهولی مدیرکل بازرسی ، محمدپور معاون خدمات شهری منطقه سه ، به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار ۱) بررسی درخواست حسن شریفی برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved