20

جلسه هشتاد و یکم كميسيون فرهنگي ،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز روز يكشنبه ۲۰ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰ صبح به رياست جاسم موسي پور و با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسکندر لطفعلی زاده ،محمد هادي قنوات، محمدرضا ايزدي،سيدمحسن موسوي زاده،سیدناصر موسوی نژاد برگزار شد.
در این جلسه آقایان امینی معاون سازمان فرهنگی، ورزشی ، پورفرجی مدیر موسسه مهدویت استان خوزستان به عنوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند . 
اين كميسيون با دستور ۱)ارائه گزارش بنیاد مهدویت استان خوزستان برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.