06
هشتادمین  كميسيون فرهنگي ،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه هشتادم كميسيون فرهنگي ،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز روز يكشنبه ۶ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰ صبح به رياست جاسم موسي پور و با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسکندر لطفعلی زاده ،محمد هادي قنوات، محمدرضا ايزدي،سيدمحسن موسوي زاده،سیدناصر موسوی نژاد برگزار شد.
در این جلسه آقایان امینی معاون سازمان فرهنگی، ورزشی ، محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۴ شهری حوزه امام امام سجاد و(ع) ، قهفرخی مدیر بنیاد شهید منطقع یک ، سرهنگ سنجری ، جمعی از مسئولان خانه های بازی و فرآموز به عنوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند . 
اين كميسيون با دستور ۱)برنامه و بودجه پیشنهادی معاونت فرهنگی سال ۹۹ ۲)گزارش آخرین وضعیت خانه های بازی و فرآموز اهواز  برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.