محمدرضا ایزدی, تحقیق، نظارت و بازرسی
شماره: 309951
1398/10/25 - 12:52
سی و یکمین جلسه كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه سی و یکم كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز در روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه  ۹۸ ساعت ۹ صبح به رياست محمدرضا ايزدي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان سيدناصر موسوي نژاد،محمدجعفر فلسفي،فتح الله حاجتي،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور برگزار شد.
در اين جلسه آقایان شاهولی مدیرکل بازرسی ،حمیداوی مدیر درآمد عمومی ، پورعبیات مدیرکل اداره حقوقی و امور پیمان ها و قرار دادها ، منصوری مدیرعامل سازمان موتوری ، پژوهیده مدیرعامل سازمان فاوا ، جعفری مشاور کمیسیون به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار ۱) بررسی درخواست آقای محسن موگهی  ۲) بررسی درخواست خانم سمیه سالمی برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved