21
هفتادمین جلسه كميسيون عمران،شهرسازي و معماري شوراي شهر برگزار شد

جلسه هفتادم كميسيون عمران،شهرسازي و معماري شوراي شهر شنبه ۲۱ دی ۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح به رياست محمدجعفر فلسفي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسكندر لطفعلي زاده ،مهران باباپور،مازيار جهانبخشي،موسوی زاده،موسی پور،محمد هادی قنوات با بازدید از چند پروژه عمرانی در سطح شهر برگزار شد .
در اين کمیسیون آقایان بیداری مدیر طراحی شهری و معماری معاونت شهرسازی، بالدی رییس کارگروه مطالعات تاب آوری شهری ،  لاری استاد دانشگاه ،  صالحی ، دره شوری  مشاورین شورای شهر ، به عنوان مدعوین در جلسه حضور داشتند.
این کمیسیون با دستورکار۱)ارائه گزارش آقای معینی زاده در خصوص پروژه های عمرانی ۲) ارائه گزارش آقای دره شوری از بازدید پروژه های عمرانی ۳) بررسی درخواست آقای مسلم زهراوی برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.