23
شصت و هشتمن جلسه كميسيون عمران،شهرسازي و معماري شوراي شهر برگزار شد

جلسه شصت و‌ هشتم كميسيون عمران،شهرسازي و معماري شوراي شهر شنبه ۲۳ آذر  ۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح به رياست محمدجعفر فلسفي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسكندر لطفعلي زاده ،مهران باباپور،مازيار جهانبخشي،موسوی زاده،موسی پور،محمد هادی قنوات با بازدید از چند پروژه عمرانی در سطح شهر برگزار شد .
در اين کمیسیون آقایان معینی زاده سرپرست معاونت فنی و عمرانی ، حسینی معاون فنی و اجرایی شرکت نصر میثاق،  بالدی رییس کارگروه مطالعات تاب  مرشدی ، لاری اساتید دانشگاه ،   دره شوری و صالحی مشاورین شورای شهر ، به عنوان مدعوین در جلسه حضور داشتند.
این کمیسیون با دستورکار۱)ارائه گزارش آقای دکتر مرشدی در خصوص GIS 
۲) ارائه گزارش آقای مهندس شاهی در خصوص پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.