برنامه و بودجه, مازیار جهانبخشی
شماره: 302188
1398/09/13 - 12:03
نود و نهمین جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

لسه نود و نهم كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز روز سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ساعت ۹ صبح  به رياست مازيار جهانبخشي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان حسين حيدري،محمدرضا ايزدي، محمدجعفر فلسفي، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، آبیار معاون مالی اقتصادی , عالیپور معاون خدمات شهری به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار ۱) بررسی هزینه های خدمات شهری در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ ، ۲) بررسی درآمدهای حذف شده توسط دیوان و پیشنهاد لایحه های جدید در بودجه سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved