11
نود و هشتمین جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه نود و هشتم  كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز روز شنبه ۹ آذر ۹۸ ساعت ۸ صبح  به رياست مازيار جهانبخشي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان حسين حيدري،محمدرضا ايزدي، محمدجعفر فلسفي، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان کریمی مدیرکل حسابرسی، نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، آبیار معاون مالی اقتصادی به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار بررسی وضعیت سازمان ها در خصوص ابلاغ اساسنامه های جدید و ادغام برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.