10
هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هفتاد و چهارم کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز شنبه ۲  آذر ساعت ۱۳:۳۰ با ریاست حسین حیدری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان عبدالزهرا سنواتی ،محمدجعفر فلسفی،محمد هادی قنوات ،فتح الله حاجتی،جاسم موسی پور،رحیم کعب عمیر برگزار شد . 
در این جلسه آقایان فلسفی زاده معاون شهرسازی و معماری،پورعبیات مدیرکل حقوقی امور پیمان ها و قراردادها ، عباسی نصر مدیر اداره املاک ، مراد حسینی مدیر شهرداری منطقه سه ،  سودانی  مدیر شهرداری منطقه شش ، نادرپور مدیر اداره رفاه به عنـوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند. 
این جلسه با دستور کار۱)درخواست آقای  عباس کروشانی ،۲)بهای خدمات تامین پارکینگ املاکی که براساس طرح جامع شهر اهواز مشمول بخشنامه های وزارت کشور می گردند  ۳)پرداخت دیه در حق مرحوم آقای سواری ۴)بررسی درخواست آقای حسینی  ۵)بررسی درخواست آقایان اسدی شیخ رباط و مهدی پور برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.