20
هفتاد و چهارمین كميسيون فرهنگي ،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه هفتاد و چهارم كميسيون فرهنگي ،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز روز يكشنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ صبح به رياست جاسم موسي پور و با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسکندر لطفعلی زاده ،محمد هادي قنوات، محمدرضا ايزدي،سيدمحسن موسوي زاده،سیدناصر موسوی نژاد برگزار شد.
در این جلسه آقایان امینی معاون سازمان فرهنگی، ورزشی ، کعب عمیر مدیرعامل سازمان زیبا سازی ، ارشادی مدیر شهرداری منطقه هفت ، بختیار پور ، دانیالی ، نبهانی ، شحیطاوی  به عنوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند . 
اين كميسيون با دستور بررسی بافت تاریخی و گردشگری اهواز قديم  برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.