حمل و نقل و ترافیک, عبدالزهرا سنواتی , مهران باباپور, محمدرضا ایزدی, سید محسن موسوی زاده, رحیم کعب عمیر, فتح الله حاجتی, سید ناصر موسوی نژاد
شماره: 269879
1398/03/30 - 04:02
پنجاه و هشتمین  جلسه كميسيون حمل ، نقل و ترافیک شوراي شهر برگزار شد

پنجاه و هشتمین  جلسه كميسيون حمل ، نقل و ترافیک شوراي شهر برگزار شد.
 جلسه پنجاه و هشتم كميسيون حمل ، نقل و ترافیک شوراي شهر یکشنبه ۲۶ خرداد ماه ۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح به رياست رحیم کعب عمیر و با حضور اعضاي كميسيون آقايان مهران باباپور، سید محسن موسوی زاده،فتح اله حاجتی،سیدناصر موسوی نژاد، عبدالزاهرا سنواتی، محمد رضا ایزدی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان لویمی معاون حمل ، نقل و ترافیک  به عنوان مدعوین در جلسه حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور ارائه گزارش و بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهرداری برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved