فرهنگی و اجتماعی, محمد هادی قنوات, محمدرضا ایزدی, اسکندر لطفعلی زاده, سید محسن موسوی زاده, حجت الاسلام جاسم موسی پور, رحیم کعب عمیر, فتح الله حاجتی, محمدجعفر فلسفی, حسین حیدری, سید ناصر موسوی نژاد
شماره: 269874
1398/03/30 - 03:40
شصت و ششمین كميسيون فرهنگي ،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه شصت و ششم  كميسيون فرهنگي،اجتماعي،امور ورزش و جوانان شوراي شهر اهواز روز يكشنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۸:۳۰ صبح به رياست جاسم موسي پور و با حضور اعضاي كميسيون آقايان اسکندر لطفعلی زاده ،محمد هادي قنوات، محمدرضا ايزدي،سيدمحسن موسوي زاده،سیدناصر موسوی نژاد،رحيم كعب عمير،عبدالزهرا سنواتي ،فتح الله حاجتي،حسين حيدري،محمدجعفر فلسفي برگزار شد.
اين كميسيون با دستور كار تبیین طرح شفافیت و مدیریت تعارض منافع شورا توسط دکتر ثنایی و بررسی بند عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved