29
جانعلی خورشیدی: گلایه ها را از پشت درب خانه اعضای شورای شهر و شهرداری بردارید

 عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: زمین های متعلق به دستگاه های دولتی نه تنها منظر و جلوه شهر را مخدوش نموده بلکه گلایه ها را نیز درست برداشته و درب خانه اعضای شورای شهر و شهرداری گذاشته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی کلانشهر اهواز؛ جانعلی خورشیدی در نشست اعضای شورا و شهردار کلانشهر اهواز با معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان با اشاره به زمین های رها شده و محصور نشده متعلق به دستگاه های دولتی بیان کرد: بارها از دستگاه های مختلف خواستار محصور نمودن زمین های متعلق به آنها شده ایم اما متاسفانه با رها نمودن این زمین ها به حال خود علاوه بر ایجاد زمینه برای زمین خواران و مخدوش نمودن منظر و چهره شهر؛ گلایه های مردمی را نیز درست بر درب خانه اعضای شورای شهر و شهرداری بر زمین گذاشته اند.

وی با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان زمین و مسکن اظهار کرد: نیازمند برنامه ریزی و کار اجرایی هستیم؛ چرا سازمان زمین و مسکن که می تواند یک اهرم قوی برای جمع آوری اطلاعات مربوط به املاک شهرداری و مقابله با زمین خواران و متصرفان غیر قانونی باشد هنوز احداث نشده است و مدیرش معین نیست؟ چرا زمین های بلاتکلیف و رها شده به حال خود محصور نمی شوند؟

خورشیدی ادامه داد: نیازمند یک اصل محکم و بخشنامه و دستورالعمل قاطع بر مبنای الزام دستگاه ها به محصور نمودن زمین های خود هستیم تا بدانند برای شورا و شهرداری مشکل ایجاد نموده اند؛ با جزیره ای فکر و عمل نمودن به هیچ گونه پیشرفتی دست نخواهیم یافت.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز تاکید کرد: قداست و حیثیت شورا و شهرداری را زیر سوال نبریم و با هماهنگی و اتحاد و انسجام در کنار یکدیگر قرار بگیریم؛ محدوده شهر ما مشخص نیست و نمی دانیم افق ما به سمت طول است یا عرض یا ارتفاع، از دادستانی خواستار ابلاغ بخشنامه ای قاطعانه برای ملزم نمودن دستگاه ها به محصور نمودن زمین های خود هستیم. 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.