طراحی سایت
X
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
اصلاحیه بودجه سال ۹۴ شهرداری اهواز 1396/03/238.41 MB118دانلود
اصلاحیه بودجه سال ۹۵ شهرداری اهواز 1396/03/235.81 MB124دانلود
بودجه سال ۹۳ شهرداری اهواز 1396/03/23140.21 KB102دانلود
بودجه سال ۹۴ شهرداری اهواز 1396/03/23379.37 KB108دانلود
بودجه سال ۹۵ شهرداری اهواز 1396/03/231.17 MB111دانلود
بودجه شورا سال ۹۲ 1396/03/23511.41 KB87دانلود
بودجه شورا سال ۹۳ 1396/03/23556.66 KB110دانلود
بودجه شورا سال ۹۴ 1396/03/23426.77 KB110دانلود
بودجه شورا سال ۹۵ 1396/03/23934.53 KB126دانلود
تفریغ بودجه شورا سال ۹۲ 1396/03/23946.09 KB106دانلود
تفریغ بودجه شورا سال ۹۳ 1396/03/231.07 MB118دانلود
تفریغ بودجه شورا سال ۹۴ 1396/03/23722.44 KB105دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۲ 1396/03/23504.65 KB123دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۳ 1396/03/23812.55 KB127دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۴ 1396/03/23868.18 KB134دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۵ 1396/03/23580.11 KB196دانلود
عنوان حجم نوع دريافت فايل
مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۲ 397KB PDF
مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۳ 346KB PDF
 مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۴ 702KB  PDF