طراحی سایت
X
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
اصلاحیه بودجه سال ۹۴ شهرداری اهواز 1396/03/238.41 MB102دانلود
اصلاحیه بودجه سال ۹۵ شهرداری اهواز 1396/03/235.81 MB119دانلود
بودجه سال ۹۳ شهرداری اهواز 1396/03/23140.21 KB97دانلود
بودجه سال ۹۴ شهرداری اهواز 1396/03/23379.37 KB95دانلود
بودجه سال ۹۵ شهرداری اهواز 1396/03/231.17 MB100دانلود
بودجه شورا سال ۹۲ 1396/03/23511.41 KB69دانلود
بودجه شورا سال ۹۳ 1396/03/23556.66 KB102دانلود
بودجه شورا سال ۹۴ 1396/03/23426.77 KB101دانلود
بودجه شورا سال ۹۵ 1396/03/23934.53 KB121دانلود
تفریغ بودجه شورا سال ۹۲ 1396/03/23946.09 KB100دانلود
تفریغ بودجه شورا سال ۹۳ 1396/03/231.07 MB113دانلود
تفریغ بودجه شورا سال ۹۴ 1396/03/23722.44 KB94دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۲ 1396/03/23504.65 KB110دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۳ 1396/03/23812.55 KB118دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۴ 1396/03/23868.18 KB116دانلود
جدول مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز سال ۱۳۹۵ 1396/03/23580.11 KB169دانلود
عنوان حجم نوع دريافت فايل
مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۲ 397KB PDF
مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۳ 346KB PDF
 مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۴ 702KB  PDF