طراحی سایت
کمیسیون برنامه و بودجه

 

رئیس کمیسیون:

   

نائب رئیس:

           
   

مخبرکمیسیون:

           
   
سیدناصر موسوی نزاد        مهران باباپور       
 حسین حیدری


 اعضای  کمیسیون:

محمدرضا ایزدی           سیدمحسن موسوی زاده       مازیار جهانبخشی       اسکندر لطفعلی زاده

     


       

 

اخبار کمیسیون

Get Aggregated RSS