عمران، شهرسازی و معماری

معرفی اعضای کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری

 

محمد جعفر فلسفی

رییس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز

مازیار جهانبخشی

عضو کمیسیون

اسکندر لطفعلی زاده

عضو کمیسیون

جاسم موسی پور

نائب رئیس کمیسیون

مهران باباپور

عضو کمیسیون

سید محسن موسوی زاده

عضو کمیسیون

محمد هادی قنوات

مخبرکمیسیون

شرح وظایف
 • رسیدگی ، پیگیری و اولویت بندی درخواستهای مردمی در خصوص نیازهای عمرانی در سطح شهر از قبیل آسفالت و یا روکش آن ، احداث یا نوسازی پارکهای بزرگ و درون محله ای ، اصلاحات هندسی در امور ترافیکی ، احداث کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، پل های عابر پیاده ، پارکینگ در مجاورت شبکه های اصلی پارکینگ های درون محله ای ، رفع خطرها خصوصا در بافت تاریخی و فرسوده ، حصارکشی زمین های افتاده ، تعریض معابر وهمچنین دفع آبهای سطحی قبل از فصل بارندگی
 • بررسی نامه ها و لوایح ارسالی از شهرداری و سایر سازمانها در رابطه با امور عمرانی
 • شرکت فعال نماینده در جلسات کمیسیون ماده ۵ ، جلسات در استانداری مربوط به امور عمرانی و ترافیکی ، و غیره...
 • بررسی اولیه لوایح تملیکی از نظر ارزیابی نرخ و اولویت بندی آنها سپس ارجاع به کمیسیون برنامه بودجه جهت بررسی اعتبارآنها
 • شرکت در جلسات توافقات تغییر کاربری و تعیین تراکم در شهرداری به دلیل تخصصی بودن موضوع
 • بررسی و تایید طرح های اجرایی ارسالی از شهرداری و عندالزوم بازدید از محل با حضور طراح آن
 • پیگیری پیشرفت کار پروژه های پیش بینی شده در بودجه با نصب روز شمار و کنترل های لازم از نظر حجم و نرخ و کیفیت مصالح و اجرا با استفاده از مشاورین عمرانی کمیسیون و بازدید مستمر از پروژه ها، بررسی و تایید صورت جلسات مربوط به تحویل های موقت و قطعي پس از بررسی و دریافت گزارش مکتوب مشاور کمیسیون
 • پیگیری امور مربوط به پروژه های عمرانی مشارکتی از تنظیم قرارداد تا مراحل اجرا بطور مستمر و کنترل های لازم از نظر کیفی و کمی
 • پیگیری امور مربوط به صدور پروانه ساختمان و تسهیل و تسریع در کار ارباب رجوع بطور مستمر با همکاری دستگاههای ذیر بط و تعامل با آنها
 • پیگیری های مربوط به کاهش تخلفات ساختمانی با تعامل بیشتر بین شهرداری ها ، سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحبکاران و اعضای محترم کمیسیونهای ماده صدبا تشکیل جلسات و کلاس های توجیهی و فرهنگ سازی لازم بطور مستمر
 • بررسی و جمع آوری نیازهای عمرانی سطح شهر و اولویت بندی آنها بمنظور لحاظ نمودن در بودجه اصلاحی یا بودجه سال آینده و پیگیری های لازم
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص بودجه های عمرانی سالیانه پیشنهادی شهرداری مناطق سازمان و عمران و نوسازی و پیگیری تحقق انها در سال جاری
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص تعرفه عوارض بها و خدمات سالیانه شهرداری و همچنین اعزام نماینده به اداره دارایی جهت تعیین عدد P سالیانه ملاک عمل در تعرفه های عوارض
 • بررسی و تعیین نرخ آسفالت و نرخ های مربوط به حفاری ها
 • پیگیری تشکیل واحد زمین بمنظور اجرای کردن ماده ۱۱۱ قانون شهرداری ها بمنظور تحول در نوسازی بافت فرسوده
 • پيگيری و ارائه طريق براي مقاوم سازی ساختمان آسيب ديده