عبدالزهرا سنواتی

عبدالزهرا سنواتی
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز
حمزه ممبینی
مسئول دفتر ریاست
  • شماره تماس دفتر: ۰۶۱۳۳۳۳۰۰۶۷
 
 
 
Loading
  • اطلاعات فردی  •  -