طراحی سایت
X

شورای اسلامی شهر اهواز

کمیسیون ها
اعضای شورا

عبدالزهرا سنواتی

رییس شورای اسلامی شهر اهواز

محمدجعفر فلسفی

عضو شورای اسلامی شهر اهواز

مازیار جهانبخشی

رئیس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی

سید ناصر موسوی نژاد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

سید محسن موسوی زاده

عضو شورا

فتح الله حاجتی

رئیس کمیسیون خدمات شهری

محمدرضا ایزدی

رئیس کمیسیون محیط زیست

حجت الاسلام جاسم موسی پور

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی امور ورزش و جوانان

رحیم کعب عمیر

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

اسکندر لطفعلی زاده

رئیس کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری

حسین حیدری

رئیس کمیسیون حقوق و املاک

هادی قنوات

عضو شورای اسلامی شهر اهواز

مهران باباپور

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

مرکز مطالعات و پژوهش