کمیسیون ها
اعضای شورا

عبدالزهرا سنواتی

رییس شورای اسلامی شهر اهواز

 

محمدجعفر فلسفی

رییس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز

 

مازیار جهانبخشی

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز

 

سید ناصر موسوی نژاد

عضو شورای اسلامی کللانشهر اهواز

 

سید محسن موسوی زاده

رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز

 

فتح الله حاجتی

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز

 

محمدرضا ایزدی

رییس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز

 

حجت الاسلام جاسم موسی پور

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی امور ورزش و جوانان شورای شهر اهواز

 

رحیم کعب عمیر

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز

 

اسکندر لطفعلی زاده

رییس کمیسیون اقتصادی ،سرمایه گذاری ،گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز

 

حسین حیدری

رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز

 

هادی قنوات

دبیر اول شورای شهر اهواز

 

مهران باباپور

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

 
مرکز مطالعات و پژوهش